Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Colección "Cadernos da Sociedade Antropolóxica Galega"


As Madamas e o sacrificio do galo. O Entruido do concello de Vila Boa do Morrazo

Datos técnicos:
Autor: Xosé Anxo Rosales González
Editorial:Sociedade Antropolóxica Galega
Impresión:branco e negro
Tamaño:21×15
44  páxinas
I.S.S.N. 2341-099X
PVP: 5 €

Ideas da morte e do Alén en Galiza. Niveis estéticos dunha estructura social.

Datos técnicos:
Autor: Jose Luis Cardero López
Editorial:Sociedade Antropolóxica Galega
Impresión:branco e negro
Tamaño:21×15
44  páxinas
I.S.S.N. 2341-099X
PVP: 5 €

As Torres Arcebispais de Pontevedra (Segundo o Preito TaberaFonseca)

Datos técnicos:
Autora: Ana Durán Penabad
Editorial:Sociedade Antropolóxica Galega
Impresión:branco e negro
Tamaño:21×15
44  páxinas
I.S.S.N. 2341-099X
PVP: 5 €

Apegotes, burros e trangalladas. Ritos de escarnio e mofa na tradición galega.

Datos técnicos:
Autor: Carlos X. Ares Pérez
Editorial:Sociedade Antropolóxica Galega
Impresión:branco e negro
Tamaño:21×15
48  páxinas
I.S.S.N. 2341-099X
PVP: 5 €

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal