Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


PRESENTACIÓN

Logo_SAGA

As grandes cidades da Gallaecia e o inventor do sacho. Unha introdución necesaria.

As grandes cidades da Gallaecia e o inventor do sacho. Unha introdución necesaria.

Nesta serie de entradas da SAGA percorreremos, sumariamente, algunhas das cidades que formaban parte do panorama cultural e histórico na prehistoria do noroeste peninsular. Inda que con certas digresións, centraremos a nosa ollada nalgunhas das que foron especialmente preeminentes, aquelas que adoitan denominarse Citanias ou Oppida inda que, máis aló do tópico crono-histórico, o albo destes artigos será un tema clásico e relativamente consensuado na Antropoloxía: a importancia das cuestións sobre O Outro ou Os Outros, neste caso como xeito de coñecer máis e mellor sobre a nosa ollada como sociedade. Será pois, un convite á reflexión autocrítica da percepción que temos de nós mesmos; un portelo aberto cara o camiño de tódolos nosos eidos que, ás veces, so teñen boa vista dende os eidos dos demais.

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal