Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Organigrama

Logo_SAGA

1. XUNTA DIRECTIVA

O órgano directivo da Sociedade Antropolóxica Galega está constituído polas seguintes persoas:
Presidente: Rafael Quintía
Secretario: Miguel Losada
Tesoureiro: Antonio Vázquez
Vocal: João Bieites
Vocal: Xose Anxo Rosales

2. RESPONSABLE DE PRENSA E COMUNICACIÓN

Ana Durán Penabad

3. EQUIPO DE REDACIÓN

Rafael Quintía
Miguel Losada
Ana Durán Penabad
Pilar Vilas

4. PRODUCIÓN AUDIOVISUAL

João Bieites
Rafael Quintía
Miguel Losada
Miguel Alonso
Ana Durán Penabad

5. DESEÑO E CREACIÓN ARTÍSTICA

João Bieites
Miguel Ângelo Bieites
Miguel Alonso
Ana Durán Penabad

6. FOTOGRAFÍA

Pedro G. Losada
Roberto de la Torre
Ana Durán

 

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal