Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


O Círculo Lítico de Avebury

Percorremos unha das mais incribles, por improbables, realizacións culturais das sociedades prehistóricas eurpeas. Unha inmensa gavia rodeada dun branco, en orixe, noiro prodixioso que contaba ademais cun ciclopeo anel de pedras descomunais labradas, arrastradas e colocadas cun esforzo colectivo fora do común. Avebury, a aldea, ten unha interesante realción galaica por via do seu patrón. Nada menos que Santiago Apostol.

CONTIDO MULTIMEDIA:

  

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

ARQUIVO AUDIOVISUAL

TRABALLO DE CAMPO

ATLAS DO ENTROIDO

Aviso Legal