Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


O Círculo Lítico de Avebury

Percorremos unha das mais incribles, por improbables, realizacións culturais das sociedades prehistóricas eurpeas. Unha inmensa gavia rodeada dun branco, en orixe, noiro prodixioso que contaba ademais cun ciclopeo anel de pedras descomunais labradas, arrastradas e colocadas cun esforzo colectivo fora do común. Avebury, a aldea, ten unha interesante realción galaica por via do seu patrón. Nada menos que Santiago Apostol.

CONTIDO MULTIMEDIA:

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal