Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Os muíños de río en Galiza

Traballo de investigación e divulgación ao redor da historia dos muíños de río en Galiza, da súa arquitectura e funcionamento, dos seus usos e costumes, do patrimonio inmaterial a eles vencellados e sobre o papel económico e social que xogaron nas comunidades agrarias galegas ao longo do tempo. O traballo viuse reflectido no documental: Muíños. A memoria da Auga, dirixido polo antropólogo Rafael Quintía e realizado por João Bieites. Ano 2016.

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal